Téma pro vánoční zamyšlení

Imunita člověka žijícího v takzvaném západním světě nemá díky životnímu stylu na růžích ustláno. V obecné rovině snad každý ví nebo alespoň tuší, proč ji máme a k čemu slouží. Přísně historicky vzato se jedná o silné selekční kritérium. Je nekompromisní a nedá se obejít nebo nahradit něčím, co není přirozené, co je umělé. Pokud někdo tvrdí, že je to možné, nemá pravdu bez ohledu na to, jak vysokou funkci v hierarchii řízení lidské společnosti zastává. Uměle suplovat práci imunitního systému je jako tlačit auto vlastními silami po silnici a tvrdit, že v něm jedeme. Kam zmizela stavovská čest učitelů, lékařů, biologů a jiných profesí zabývajících se otázkami zdraví a přežití, když právě v této době usilovně nevysvětlují, co je pro zdraví člověka to nejdůležitější? Budou si děti vedle modré kravičky Milka představovat, že se zdraví schovává v injekční stříkačce a ve špejli razantně zasunuté do nosu? Ne, to by bylo ve finále hodně špatné pro celou společnost. Přitom stačí pouze napnout pozornost správným směrem. Tím je vedle mnoha dalších způsobů péče o zdraví metoda detoxikace a imunoaktivace Marion. Podle názoru MUDr. Josefa Jonáše má veškeré předpoklady být srozumitelnou a všeobecně používanou metodou péče o tělo. Bez práce velkého množství detoxikačních poradců nebudou mít však lidé možnost se o výhodách, které metoda Marion přináší, přesvědčit. Proto budeme i v roce 2021 věnovat velkou pozornost lidem, kteří projeví zájem stát se detoxikačními poradci. Principy jsou snadno pochopitelné, není žádný důvod k obavám z nezvládnutí. Podmínkou je zájem o zdravý životní styl a otevřená mysl bez předsudků. Vánoční čas většině lidí přináší prostor pro zamyšlení nad směřováním vlastního života, pokud se rozhodnete vydat se s námi na cestu praktického poznávání možností detoxikace a imunoaktivace, neváhejte a napište nám. Ochotně Vám poskytneme veškeré informace.

Ing. Evžen Peleška