Seminář Olšanka 19.10.2019

Dne 19.10.2019 proběhla v hotelu Olšanka přednáška „Optimalizace detoxikačních a imunoaktivačních postupů“.
Přednáškový sál byl naplněn k prasknutí a atmosféra připomínala staré zlaté časy detoxikačních seminářů. Věříme, že na příští akci „Marion“ budeme muset rezervovat sál alespoň pro 200 posluchačů.