Přehlížená imunita

Z probíhající intenzivní výměny názorů ve společnosti jasně vysvítá, že téma imunity a prevence nemocí není a nebude pro oficiální zdravotní politiku státu ještě nějakou dobu důležité. Tento prostor pro práci je tedy volný. Pravda je, že výsledky, věnujeme-li se detoxikaci z preventivních důvodů, nejsou u zdravých lidí na první pohled tak patrné. Dlouhodobá prevence nám však přináší mnoho výhod. Člověk je spokojenější, odolný vůči nemocem a svůj život – to jediné, co skutečně vlastní - prožívá bez větších omezení až do vysokého věku. Na druhou stranu můžeme cílenou detoxikací účinně aktivovat vlastní imunitní systém, který svým rychlým návratem do normálního stavu dokáže pomocí vlastní obranyschopnosti efektivně vyřešit mnohé (ne-li téměř všechny) zdravotní problémy. V celostním přístupu ke zdraví se samozřejmě nejedná pouze o detoxikaci a imunoaktivaci. Každému musí být jasné, že organismus ke zdraví potřebuje i odpovídající výživu, přiměřenou fyzickou aktivitu, dostatek spánku a optimální životosprávu. Spokojený život je rovněž podmíněn dobrými mezilidskými vztahy a možností realizace vlastního tvůrčího potenciálu. Psychosomatika není zkrátka prázdné téma a bez osobního zájmu je tato práce neproveditelná.

Metoda Marion však umožňuje vytvořit pevný základ funkčního systému péče o zdraví. Nejedná se o planá slova a sliby. Myslím, že si každý dovede představit široké možnosti aplikace detoxikační metody Marion. Řízenou detoxikací lze zvýšit účinnost lázeňských a rehabilitačních procedur, detoxikace zmírňuje a koriguje negativní zdravotní dopady ve stáří, umožňuje plně využít mentální a fyzické schopnosti. U sportovců udržuje výborné regenerační schopnosti a pomáhá vylučovat nežádoucí látky vznikající nadměrnou fyzickou zátěží a v mnohých případech i nesprávnou stravou při této zátěži. U malých dětí koriguje výživové prohřešky související se špatnými stravovacími návyky, které vychází z neznalosti mnohých rodičů. Zkrátka u každého bez výjimky lze najít důvody pro zahájení procesu detoxikace v zájmu udržení imunitního systému v co nejlepší kondici.

Základním úkonem je nastolení rovnováhy ve skladbě mikroorganismů ve střevě, tzv. symbiózy. Dále pak detoxikace střeva a mozkových struktur, čímž vytvoříme předpoklad pro zdravé fungování vlastního imunitního systému. Pokud zvládneme tento velmi efektivní první krok, můžeme se pustit do další detoxikační práce, která souvisí s aplikací doporučených detoxikačních postupů podle individuálních potřeb každého jednotlivce. Preparáty Marion jsou navrženy tak, že vyhledávají škodlivé toxické zátěže, čímž lidově řečeno umetají cestu imunitnímu systému, který může efektivně zasáhnout a léčit všude tam, kde je to z hlediska inteligence těla nutné.

Principy zbavování se odpadních látek jsou stále stejné. Uveďme si jako názorný příklad město (organismus) a jeho dopravní a kanalizační systém (krev, lymfa, nervy, atd.). Pokud dojde k poruše v odvádění splašků a ty se dostanou mimo kanalizační systém, nejprve v jednom a poté postupně i v jiných místech, může dojít k zanesení těchto odpadů mimo systém a následkem toho je kontaminováno životní prostředí (tělo). Vinou této situace je přerušena doprava (postupně i na více místech), což znemožňuje účinně a včas poruchy na místě odstranit. Celé město je tedy postupně zanášeno a jeho systémově provázané funkce primárně vytvořené pro spokojený život obyvatel přestávají sloužit svému účelu. Aglomerace, nepodaří-li se závady na kanalizaci odstranit, se stává sama sobě nebezpečnou a neplní svou funkci (organismus se špatně fungujícím imunitním systémem je sám sobě nebezpečný). Dále není potřeba tuto apokalyptickou představu rozvíjet, každý si může příběh ve všech souvislostech domyslet sám.

Jsme přesvědčeni, že se nám do budoucna podaří tento typ průběžné hygieny zakotvit mezi běžné každodenní návyky velké skupiny lidí, kterým není lhostejný jejich zdravotní stav a zdravotní stav svých přátel a blízkých.

Práci detoxikačního poradce může s preparáty Marion a přístrojem EAV elegantně vykonávat každý, komu celostní přístup ke zdraví dává smysl a je ochoten se celoživotně vzdělávat. Informace o možnostech stát se detoxikačním poradcem Marion rádi poskytneme všem, kteří projeví o tuto práci vážný zájem.

Pamatujte: „My detoxikujeme, imunita léčí.“

Ing. Evžen Peleška