Olympiáda zoufalců

Politici se radí a následně troufale hlasují o uznání oficiální délky funkčnosti přirozené imunity, kterou si každý živý organismus pořizuje dnes a denně na kdeco podle vlastních potřeb (snad někdy i na snášení hlouposti a bezohlednosti politiků samotných). Marketing, který tak dobře funguje při prodeji těstovin a automobilů, sám sebe zahání do úzkých svými sliby o ukončení fiktivního nebezpečí pomocí dvou dávek jakési prý velmi progresivní, bohužel stále nevyzkoušené a tím pádem pouze experimentální látky aplikované injekčně. Domnělá mediálně prezentovaná TEČKA se postupně stává souvislou přímkou pro ty, kteří uvěřili příslibu návratu svobody každodenního života a nyní se zmateně rozhlíží, jsa násilně postaveni do fronty na další a další aplikaci v těle neznámo jak fungující substance, kterou prý pro naše dobro nakoupil z našich peněz za přísně utajených obchodních podmínek ten, který ví nejlépe, co občanovi dělá dobře a co potřebuje.

Nic proti vakcínám, pokud se o vakcinaci skutečně jedná, je prokazatelně bezpečná a hlavně dobrovolná a nediskriminační. Samozřejmostí musí být i absolutní zodpovědnost dodavatele – výrobce a toho, kdo aplikuje, za případné negativní vedlejší zdravotní důsledky.

Při pohledu na obrazovku s vysíláním České televize placené z koncesionářských poplatků se nelze zbavit dojmu, že se jedná o nejapnou sérii pokračování kdysi úspěšného seriálu pro děti s názvem Arabela, tentokrát však s čarodějem Rumburakem v hlavní roli, ostatní herci – představitelé lásky a dobra, jsou v těchto dílech naprosto nadbyteční. Kreativita PR týmu pana Rumburaka je opravdu nevyčerpatelná a tím pádem k nesnesení – takže vlastně úspěšná….

Mnozí praktiční lékaři po vyzkoušení v zahřívacím kole uplynulých 18 měsíců přišli na chuť „distančnímu“ léčení svých pacientů a do sazebníku výkonů bude možná v budoucnu pro tento účel zanesena i platba za radu po telefonu. Osobní kontakt pacienta s lékařem se zřejmě stane v budoucnu nepotřebným. Totéž se však může velmi rychle přihodit i lékařům samotným, až se v telefonu ozve čeština s indickým přízvukem. Je přeci úplně jedno, z jakého call centra hlas přichází. Léky následně doručí „zelený mužíček“ z reklamy.

O podobné situaci ve školství, které zřejmě inspirováno zoufalstvím restauračních provozů chystá jakousi analogii vzdělávání pomocí „výdejních okének“, ani raději nemluvme.

Nedivme se, že jsme dezorientovaní. Učili nás, že existuje v přírodě (a za její součást člověka stále považuji) přirozený výběr. Nedostává se nám logická odpověď na otázku, jak je možné, že systémem preferovaní jsou vlastně outsideři bez osobní cti a hrdosti, tím pádem všeho schopní. Instituce řízené touto neslavnou elitou (slavná je pouze svou nekompetentností) se chovají jako autoimunitní porucha ničící vlastní organismus, což je v tomto případě český občan, jeho zdraví, práce, život, přání a sny.

V oblasti práva je v této nové době novou normou to, že po vzoru vlády může delikvent porušit zákon až 37x , než jej náš policejní a soudní aparát vezme (pokud vůbec) na vědomí a začne konat tak, jak by každý očekával již při prvním porušení zákona. Bohužel ani k tomuto tématu není více co dodat. Snad jen přání, aby se ti, co poslední měsíce ubližovali a sekýrovali slušné, pracovité a svobodomyslné občany, zamysleli nad fakty, která již dnes jsou všude volně k dispozici, a vrátili se k naslouchání vlastní intuice a k používání selského rozumu. Nic jiného nám totiž společně nezbývá. Skutečná síla člověka vychází ze soucitu, jehož plody jsou slušnost a zdravý úsudek v přítomném okamžiku.

Ing. Evžen Peleška