Krize jako příležitost

Je mezi námi spousty lidí, kteří na rozdíl od většiny nepřemýšlí o tom, co se děje dnes, ale rádi by věděli, jak bude jejich život vypadat „poté“. Jedna věc je jistá, mezi poraženými bude stávající konzumní životní styl a imunita obyvatel narušená nepřiměřeným stresem. Není potřeba rozebírat úzké souvislosti mezi existenčními starostmi, psychikou, pocitem zodpovědnosti za své blízké a zdravotním stavem. Jsme si téměř jisti, že mezi lidmi, kterým tak náhle zmizí pod rukama profesní uplatnění se všemi sociálními důsledky, se bude nacházet mnoho lidí s bohatými zkušenostmi z práce ve velkých korporacích, zahraničních firmách, ale i ve velmi dobře doposud prosperujících českých společnostech ze všech oblastí. Tito lidé díky tak náhlému a násilnému přerušení zaběhlých životů budou muset řešit základní otázku „Jak dál?“, budou se zamýšlet nad tím, zda byla jejich dosavadní práce smysluplná, všeobecně prospěšná a zda je naplňovala pocitem uspokojení. Mnozí při této analýze dospějí k názoru, že by se již neradi vraceli „do stejných kolejí“ a budou přemýšlet o seberealizaci s vyšší osobní a společenskou přidanou hodnotou. Rádi bychom v této souvislosti nabídli všem, kteří jsou příznivci zdravého životního stylu a osobní zodpovědnosti za svůj zdravotní stav, možnost se pod naším vedením rekvalifikovat na detoxikační poradce metodou Marion pana doktora Jonáše. Vše je připraveno, není potřeba se této nové životní role bát, neboť metoda je srozumitelným návodem, jak do budoucna zabezpečit v populaci vyšší obranyschopnost, lepší psychickou pohodu a zmírnit všudypřítomný pocit ohrožení, který pramení ze strachu z nemoci. Pokud tento článek podnítí Vaši zvědavost a zájem, neváhejte se s důvěrou na nás obrátit. Jsme připraveni Vás přátelsky a profesionálně přijmout jako své spolupracovníky a vybavit Vás všemi potřebnými informacemi pro to, abyste se stali v tomto pro mnohé zcela novém oboru skutečnými profesionály.