Jsou i jiné cesty...

Žádný člověk na světě nedokáže se stoprocentní jistotou vyléčit rakovinu. Přesto najdete lékaře, kteří Vám  zakáží zkoušet cokoliv jiného než jejich chemoterapii. Jiní řeknou „Já být na vašem místě, tak zkusím cokoliv“. Kolik lidí zemřelo zbytečně, protože mezi dámami a pány, kteří umí „cokoliv“, se skrývá řada talentů. Coronavirová pandemie dále prosperuje. Vyjadřují se k ní z obrazovek bývalí učitelé, úředníci zahraničního obchodu, inženýři, dokonce ani titul profesora či razítko v pasu z USA však není kvalifikací. Tisíce hodin s nemocí a nemocnými, osamocení ve svých ordinacích a poradnách ukrývají lékaři a léčitelé obrovské množství informací, něco jako internet. Nejsou léky, neznáme prevenci, neznáme toho mnoho. Nikde jsem však nezachytil větu z řad oficiálních řečníků: „Nevíme, co s tím“. Neexistuje v přírodě, v hlavách bylinářů, knihách o lidové moudrosti nějaká naděje? Nestojí za to ji zkusit? Mám to štěstí, že umím pracovat s přístrojem doktora Volla. Je to tak trochu proutkařství, ale já piji ze studny, kterou označil proutkař na 50 m. Není to studna snadná, je 130 metrů hluboká. Ale i tam ji proutkař našel. EAV přístroj ukazuje, že řada lidí má již protilátky proti Coronaviru vytvořeny. Obvykle si vzpomenou, že před časem jim několik dní nebylo nejlíp. Jistě má již mnoho lidí protilátky a mohli by zajišťovat chod této země. Ostatně v prvních měsících tohoto roku jsme se pohybovali v naší zemi na prahu standardní zimní chřipkové epidemie, aniž bychom prováděli testování, vyhledávání a identifikaci konkrétního viru. Dýchací cesty jsou cestou pro Coronavirus a nitro organismu. Kuřáci, poletavý prach, chemie venku i v bytě, infekce kamuflované antibiotiky a další toxiny jen dláždí pro virus cestu do pekel. V lidové medicíně naleznete mnoho způsobů k čištění dýchacích cest a plic. V západní medicíně ani jednu, přes to, že dýchací ústrojí je na čtvrtém místě v příčinách úmrtí. Lidé zchromlí strachem visí na rtech generálů, kteří ženou vojsko do prohrané bitvy. Nikdy to nebylo jinak a nebude, kdo má sdělovací prostředky, má i moc.