Inovované preparáty

K 29.4. jsme inovovali 8 preparátů. Zásadní inovaci prodělal preparát Agil-Tox, který nově obsahuje i program pro komplexní detoxikaci celého lymfatického systému a zcela jistě se stane jedním z pilířů detoxikace Marion. Ve svém důsledku účinné vylepšení prodělaly i preparáty Tens, Afirm a Emotion, které jsou zaměřené na psychiku a jejichž aplikací lze v mnohých případech celkově zesílit probíhající detoxikační procesy. Zajímavou novinkou je též rozšíření programu preparátu Agil-M o funkci detoxikace prsou. Drobné vylepšení prodělaly též preparáty Agil-Gas, Agil-Prost a Anti-Anti B. Věříme, že zdatní terapeuti nepropásnou možnost tyto změny zachytit na svých EAV přístrojích.