Detoxikace a coronavirus

Jak se sluší a patří, měl bych zaujmout postoj k viru, který i přes svoji malou hmotnost a nakonec i schopnosti hýbe světem. Na území Evropy neexistuje dnes aktivní virus, který má schopnost zabíjet. Na úrovni chřipkových či parachřipkových virů. Současná pandemie se totiž trefila do našeho mozku. Ontogeneze je vývoj jedince. V průběhu svých 75 let jsem nic podobného nezažil. Zažil jsem ve své ontogenezi horší věci, na některé chřipkové epidemie umíralo podstatně více lidí. Coronavirus, to je něco jiného. Fylogeneze, vývoj druhu, to je jiná káva. Lidstvo kosily epidemie, někdy až na hranici úplného vyhubení. V přírodě to není nic zvláštního. Vymírají různé druhy rostlin a živočichů. V tom je právě problém. Lidstvo má ve svém informačním poli zakódován strach z takového osudu. Je velmi snadné tento strach aktivizovat. Lidé si zvykli na rakovinu a vědí, že 1/3 lidí si rakovinou projde. Coronavirus je však něco neuchopitelného a tudíž obludného.

Dosti však planého mudrování. Čekání na lék je větička, kterou slýchávám padesát let praxe. Mutovaný virus se určitě objeví opět. Doufám, že nám tento fakt pomůže demaskovat koncept moderní medicíny, který si hýčká selhávající imunitu. Ta totiž přináší mnoho symptomů a syndromů, na které se dá prodávat mnoho léků. Slyšíme tak z úst pomazaných, že je třeba jíst zeleninu a ovoce, ani moudré hlavy profesorů neumí říci něco přínosného k zásadnímu problému. Jedinou obranou, ve kterou můžeme věřit, je vybudování co nejdokonalejšího fungujícího imunitního systému. O tom, jak toho dosáhnout, nevědí téměř nic ani laici ani lékaři. Třeba takové epidemie donutí zdravotnický systém ke změnám.

Pro lidi uznávající zásady detoxikace a imunoaktivace je vybudování dobré imunity přirozené. Jak se uvádí, 70-80% imunity závisí na stavu střevního mikrobiomu. Preparáty Anti-Anti B, Mun a Tox jsou základní sestavou. Protože všechny infekce pronikají přes dýchací systém, je potřeba optimalizovat slizniční imunitu, s tím je počítáno již u preparátu Mun. K dosažení plného účinku potřebujeme preparát kombinovat s preparátem Rescirk. Řeči o tom, že stres a emoce hrají v imunitě důležitou roli, jsou pravdivé. Pokračujeme preparáty Emotion a Tens. V případě coronaviru specificky řadu doplňujeme preparátem Ver - informačním protivirovým preparátem. Nejde o žádné specifické opatření proti coronaviru ani proti jiným virovým hrozbám. Imunita neboli ochrana je naší jedinou obranou ve světě plném mikronepřátel a toxických látek.