Cestu známe – zbývá jen se po ní vydat

Přichází doba, kdy si bude muset skutečně každý uvědomit, že je „v tom sám“. Tím „v tom“ mám na mysli péči o vlastní zdraví. Jak takový stav zdraví definovat zůstává otázkou. Pro mnohé z nás to znamená život bez fyzických a psychických omezení, bez bolesti, s pocitem dostatku životní energie a chuti realizovat své plány. Být zkrátka schopen oslavovat a uvědomovat si dar života. Jedná se výhradně o osobní záležitost, kterou nám společnost sice může pomoci řešit, ale v žádném případě nesmí řídit či nám do ní jakkoliv zasahovat. Státní zdravotní systém nás vůbec nezná, pracuje s námi jako se souborem předchozích diagnóz zapsaných v jakési takzvané zdravotní dokumentaci. To nejste Vy! podle pravidel celostní medicíny. Zápisy jsou pouze záznamem o situaci, která panovala v organismu v době návštěvy zdravotnického zařízení. Výsledkem pak byl příděl medikamentů podle vnitřních pravidel systému distribuce, který je pod vlivem farmaceutických výrobců. Přiznejme si na rovinu – lékaři nás neznají a znát nemohou. Systém péče uplatňovaný dnes to ani neumožňuje. Navíc v současné době zažíváme bezprecedentní experiment, ve kterém je osobní kontakt pacienta (člověk ve zdravotní nouzi) a lékaře realizován mnohdy distančně, tedy po telefonu. Fyzická prohlídka a osobní komunikace je podle mnohých lékařů zřejmě nedůležitá. Určitě mají pravdu, pokud jde pouze o prodej – výdej produktů, kterým se v tomto případě říká léky. Záleží však na tom, na které názorové straně tohoto vztahu momentálně stojíte. Produkty – léky jsou podle příbalových letáků téměř vždy podmíněně uživatelné v závislosti na aktuálním individuálním zdravotním stavu konzumenta. Kontraindikace s ostatními přípravky a s potravinovými návyky hrají též zcela zásadní roli při jejich předepisování, nezbytnost fyzické prohlídky potenciálního konzumenta léků snad ani zmiňovat nemusíme.

Trampoty, starosti, psychické a existenční problémy mají zřejmě podle moderní lékařské vědy pramálo společného se stanovenými diagnózami. Ale dost ironie, záleží skutečně pouze a jen na nás, kdy se ze snu o tom, že se o nás a naše zdraví někdo bude starat, probudíme a začneme jednat. Vaše tělo, psychika a životní podmínky jsou jedinečné. Nikdo nemůže lépe než Vy posoudit, jak se po všech stránkách ve své kůži cítíte. Každá nerovnováha může být do budoucna příčinou zdravotních potíží. Podle pravidel, kterými se řídí duchovní mistři, je lépe řešit problémy, když jsou ještě malé, a nejlepší je prý dokonce zakročit dříve, než vzniknou. Mnozí z Vás si jistě položí otázku, jak se to dělá. Odpověď zní - prevencí. Žijeme v nebývale toxickém prostředí, naše těla jsou dnes a denně konfrontována s toxickými zátěžemi původem z vnějšího, ale i z vnitřního (toxiny, které vyrábí za určitých okolnosti samo tělo) prostředí. Životní styl, kterému se musíme neustále přizpůsobovat, nás neúměrně přetěžuje a vyčerpává. Výsledkem je v konečném důsledku nemoc. Nikdo z nás si samozřejmě tento stav nepřeje. Bohužel však většinová populace si není schopná uvědomovat, že si tento stav přivodila sama svou neznalostí a neinformovaností, mnoho lidí je dokonce toho názoru, že je nemoc „přepadla“ nebo ji „dostali“. Zdánlivě je to logické, ale pravda je, že jejich imunitní systém zkrátka selhal a nebyl schopen nemoci zabránit. Zdůrazním slovo jejich. To znamená, že pokud se do budoucna chtějí podobným selháním vyhnout, musí na tom SAMI začít pracovat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Prevence, tedy předcházení možnému vzniku zdravotních potíží, je tou cestou. Jednou z definic dobrého zdravotního stavu a funkční imunity je schopnost organismu průběžně se zbavovat toxických zátěží. Ne vždy má jedinec to štěstí. Potom musí nastoupit za jeho vydatné asistence pomoc zvenčí. Jednou z mnoha cest, jak organismu ulevit, je detoxikace Marion, která je výsledkem celoživotního intenzivního výzkumu MUDr. Josefa Jonáše. Současné zkušenosti s našimi detoxikačními preparáty ukazují, že má metoda ve své účinnosti dosud nepoznaný velký potenciál. Schopnost cíleně a řízeně detoxikovat organismus se ukazuje jako klíčová pro zjednání nápravy poruch imunitního systému a spouštění vylučování prokazatelně škodlivých látek z těla ven. Pro kontrolu a pochopení řízené detoxikace Marion je nezbytné zvládnutí práce pomocí EAV přístroje. Avšak při preventivním užívání preparátů Marion zaznamená veliký přínos i člověk bez hlubších znalostí a zájmů o metodu. Věříme, že se nám do budoucna podaří formulovat a vysvětlit problematiku detoxikace Marion tak srozumitelně, aby se mohla stát všeobecně používanou, pozitivně přijímanou a prospěšnou metodou péče o zdraví každého z nás bez ohledu na věk. Těžiště metody spočívá především v oblasti efektivní prevence. Jak výstižně vyjadřuje naše heslo: „My detoxikujeme, imunita léčí.“

Do Nového roku Vám přejeme jen to nejlepší, držte se – vše se v dobré obrátí.

Ing. Evžen Peleška