Záznam videokonferencí s MUDr. Jonášem pro detoxikační poradce Marion

Záznam videokonference ze dne 9. 9. 2020. Téma dýchací systém. 

Záznam videokonference ze dne 16. 9. 2020. Pokračování na téma dýchací systém. 

30.9.2020