Vak

Detaily preparátu:

 

Toxiny Indikace
Toxické kovy Rezidua očkování
Zátěž očkovacími látkami