Tens

Indikace preparátu:

 

Toxiny Indikace
Stres Stres

 

Detail preparátu:

Název preparátu vystihuje jednu ze složek stresu. Preparát je věnován hardwarovým příčinám stresu. Lze konstatovat, že příčinou stresu je specifická emoce. Emoce ohrožení. Bohužel struktury, které program stresu uchovávají, mohou být poškozeny již v nitroděložním životě či raném dětském věku. Pak je člověk vlastně obětí svých rodičů. Stres však může být programován i v dalších období života. Jedinou obranou je nadhled, meditační lhostejnost ke strastem života. Ostatně na této vytrénované schopnosti je založena podstata buddhismu.

 Velmi důležité jsou dvě okolnosti. Stres není pouze pocit a emoce, ale řetězec fyziologických změn, který může vést ke zdravotním problémům. Druhá okolnost je významná tím, že je-li stres patologickým projevem, tak je uložen ve specifických mozkových strukturách. Nepříjemné je, že v těchto strukturách je uložena i část provozní, krátkodobé paměti. Psychologické intervence jsou účinné teprve tehdy, až zbavíme tyto mozkové struktury toxinů. Toxiny se usazují v mozku i jiných částech organismu právě v důsledku působení emoce ohrožení. Vzniká tak uzavřený kruh. Stres je doprovázen hromaděním toxinů, proto proti stresu musíme působit dvěma směry. Odstranit psychologické příčiny stresu a detoxikovat příslušné mozkové struktury. Právě k tomu slouží preparát Tens, který jako obvykle zkombinujeme na počátku detoxikačního procesu s preparátem Anti-Anti B a pomocí stravy (prebiotik) udržovat dobrý stav střevního mikrobiomu.