Radex

Indikace preparátu:

 

Toxiny Indikace
Zátěž rádioaktivními látkami Zátěž rádioaktivními látkami

 

Detail preparátu:

Přípravek Radex je směrován na radioaktivní látky a na jejich izotopy. Každý ví, že radioaktivní záření, což je vlastnost radioaktivních prvků, je zdraví škodlivé. Preparát Radex neřeší žádné důsledky radiace. Víme však, že některé tkáně kumulují radioaktivní prvky. Jde především o štítnou žlázu, kostní dřeň, varlata a vaječníky. Preparát nemá nic společného s nemocí z ozáření. Obecně je však známo, že radioaktivní látky s delším poločasem rozpadu se v těle kumulují, a tak opakovaná kontaminace může vést k deformaci těch genů, které jsou křehčí a mají menší schopnost sebeopravných mechanismů. Takové geny při odstranění genotoxického toxinu, např. právě radioaktivní zátěže, mohou regenerovat a následně opět normalizovat fyziologické pochody v organismu.

Zdroje radioaktivních prvků jsou početné. Česká republika je z velké části rozložená na radioaktivním podloží, unikající plyn radon se hromadí ve studnách a sklepích, také některé domy bývaly stavěné z materiálů, který byl radioaktivní (struska, škvára) a k tomu přidejme občasné jaderné katastrofy ve světě a zdravotnické vyšetřovací metody. To vše představuje příležitost pro ukládání radioaktivních prvků. Při měření EAV metodou zjistíme preparát Radex např. u poruch krvetvorby, tedy u poruch kostní dřeně, můžeme sledovat hromadění radioaktivních látek ve štítné žláze, můžeme tyto látky vzít v úvahu u některých poruch ženské a mužské plodnosti. Bylo by velmi spekulativní zmínit úlovky vášnivých houbařů. Houby sice kumulují stroncium, ale museli bychom jich sníst mnoho. I když s radioaktivními divokými prasaty se shledáváme běžně.