Per Primam

Detaily preparátu:

Per Primam je kombinovaný preparát z galerie emocionálních přípravků. Jsou v něm zahrnuty dva druhy problémů emocionální části našeho mozku. Jeden úkol tohoto preparátu je vyvažovat osobnost dotyčného člověka, je použita energie křišťálu. Druhou částí je detoxikace od univerzálního pojmu „cizorodé látky“. Jde o jakousi černou skříňku v toxické zátěži, tedy o toxiny, které neumím specifikovat. Jejich identifikace je výsledkem měření na přístroji Akuport. Přístroj ukazuje, že jde o poměrně častý problém, tudíž jde o preparát relativně často používaný. Důležité je, že v preparátu jsou zahrnuty všechny anatomické struktury, které považuji za důležité. Díky Akuportu můžeme testovat i konkrétní anatomickou strukturu, kterou potřebujeme komplexně detoxikovat. V každém případě tento preparát stojí za pozornost a v průběhu komplexní detoxikační kůry má časté využití.