Meta

Indikace preparátu:

 

Toxiny Indikace
Apolipoprotein E Metabolity
Beta amyloid
Gluten
Hypoxantin
Cholesterol
Indol
Kasein  
Kreatinin
Laktóza
Metabolity
Puriny 
Skatol
Soli kyseliny močové
Hypoxantin
Urea pura
Xanthin

 

Detail preparátu:

Preparát Meta je koncipován k odstranění některých metabolitů. Metabolity patří k zásadním vnitřním toxinům. Přijmeme-li rozdělení toxinů podle zdrojů, na toxiny zevního původu, vnitřního původu a toxiny smíšeného původu, pak toxiny vnitřního původu jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Vedle toxinů z mikrobiomu střeva jsou právě metabolity základním toxickým problémem pro lidský organismus. Metabolismus je slovo kombinované z řečtiny a latiny. Jde o látkovou přeměnu v živých tkáních. Metabolity jsou organické látky, které se účastní metabolismu. Metabolitů jsou stovky, metabolismus je systém nesmírně složitý. U člověka je situace mimořádně složitá, protože žádný živočich na světě nekonzumuje tak různorodé potraviny a tak neuvěřitelné kombinace v libovolném množství, a proto i varianty metabolitů jsou nekonečné. Příčiny poruch metabolismu jsou různé a od preparátu Meta tedy nemůžeme očekávat odstranění příčin poruch metabolismu ani pomoc s odstraněním většiny metabolitů.

Cíle preparátu Meta jsou daleko skromnější. Týkají se metabolitů, které vznikají intolerancí potravin. Pojem intolerance je pojmem z oblasti imunitních reakcí. Tyto intolerance vznikají z částí kvůli narušené imunitě a z části kvůli změnám v genetické výbavě rostlin a živočichů. Konkrétně potravinová pšenice se významně liší od původní pšenice, a proto je lépe tolerována pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špalda či semolina. Mléko současných krav se díky osmému typu kaseinu liší od mléka původního. Proto je lépe tolerováno mléko kozí, ovčí a jiné druhy, jen ne bílkovina kravského mléka, které ve jménu zvýšené dojivosti již není tím, co by lidem dělalo dobře. Preparát Meta využíváme k vyloučení reziduí glutenu, kaseinu (kasomorfin), laktózy, metabolitů živočišného tuku nebo margarínu. K vyloučení kyseliny močové – metabolitu masa – používáme preparát Salur a velmi účinný detoxikační preparát pro metabolity je také Imunokomplex. Preparát Meta však nemá smysl podávat, pokud nenasadíme důkladnou dietu nebo neodstraníme poruchu metabolismu, k čemuž slouží především preparáty Anti-Anti B a Imunokomplex.