Imunokomplex

Indikace preparátu:

 

Toxiny Indikace
Antigen Imunokomplexy a antigeny
Imunokomplexy
Magnesium 

 

Detail preparátu:

Imunokomplex je preparát mimořádného významu. Jeho význam nelze přesně popsat, protože je velmi široký. Především pracuje ve všech orgánech a tkáních celého organismu. Zahrnuty jsou jak nervové struktury, tak i tělesné tkáně. Druhou částí jsou mikroorganismy, a to všechny, které se vyskytují ve vztahu k lidskému organismu. Vzniká tak síť o mnoha tisících bodech, které vytvářejí zvláštní imunitní orgán, který vyhledá a zlikviduje jakoukoliv chronickou infekci. Vyčistí tak celý organismus od velmi důležitých toxinů, mikroorganismů a antigenních struktur. Imunokomplex nepůsobí na jiné toxiny, ať organické či anorganické. Nemá smysl spojovat antigeny mikroorganismů s konkrétními toxiny nebo částmi těla. Při sestavování tohoto preparátu, které mimochodem trvalo půl roku každodenní práce, vyšly najevo, a to velmi přesvědčivě, vztahy mezi tělem a mozkem, pochopitelně především limbickým mozkem. Od tohoto preparátu očekáváme například likvidaci chronické boreliózy. Ideální je v tomto konkrétním případě kombinace s antimikrobiálním preparátem Bor. Účinnost je mimořádná. Preparát možná pomůže vyřešit mnohaletý neúspěšný boj s chronickou borelií. Prakticky tento preparát podáváme každému klientovi v základní kombinaci preparátů. Pro svůj široký záběr vyhledá a zlikviduje i poruchy, které jsme přehlédli nebo na ně nezbyl čas.

Kombinace s dalšími mikrobiálními preparáty jsou možné, ne však nutné. Myslím, že ani já jako autor preparátu nemohu důvěryhodně popsat všechny možnosti. V budoucnu uspořádáme seminář, ve kterém budete vy referovat o tomto preparátu.