Emotion

Indikace preparátu:

 

Toxiny Indikace
Agrese Emocionální problémy
Blokovaný emocionální konflikt
Citová deprivace
Emoce 
Emoční poškození
Poškození emocemi
Psychocysta 
Strach 
Úzkost

 

Detail preparátu:

Slovo emoce je dnes známé prakticky každému. Obvykle si lidé myslí, že jde o psychickou reakci na jisté zevní okolnosti, ale emoce někdy mají nejasný vnitřní původ. Negativní, nebo i velmi silné pozitivní emoce jsou škodlivé. Mají sociální i zdravotní dopad. Bývají příčinou stresu či jsou jeho součástí.

Lze s emocemi pracovat i jinak než jen pomocí psychologických prostředků? Psychické projevy mají svůj hardware, mají svou materiální podstatu. Ta se nazývá limbický systém. Jsou to podkorové mozkové struktury značné velikosti. Mají velký význam pro odlišení zvířete od člověka. Žádný jiný živočich nemá tak velký a tak strukturovaný limbický systém jako člověk. Ten je však jeho prokletím, protože lidské emoce představují nesmírně komplikované a poruchové funkce limbického systému. Dávají člověku pocit smyslu života nebo naopak pocit utrpení či ztráty smyslu. Nejčastěji se setkáváme s úzkostí, ale jsou i jiné emoce, jako agrese, deprese, smutek, nenávist, žárlivost atd. Preparát Emotion zbavuje limbický systém toxinů. Ty se obvykle v jednotlivých strukturách usazují podle rodových dispozic. Tam, kde je poškozený střevní mikrobiom, musíme zastavit přísun toxinů ze střeva. Jednoduše řečeno, preparát Emotion je podpůrný preparát při zjevných i skrytých emocionálních problémech a jeho opakované užívání vytváří platformu pro odstranění chronických problémů jakéhokoliv druhu.