Dechem

Detaily preparátu:

 

Toxiny Indikace
DDT Průmyslové chemické látky
Dibenzofuran
Dioxiny
Ftaláty
Chemická zátěž
Pesticidy
Polychlorované bifenyly 
Tetrafluorový silikát
Toxiny z teflonu