Princip fungování přístroje Marion

Žijeme v období komunikace a informací. I tak komplikovaný systém, jako je lidský organismus, může tedy fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Ve zdravém těle funguje výměna informací bez překážky, každá buňka, každá část těla plní svůj úkol. Pokud je lidský organismus narušován škodlivými substancemi, jako jsou jedy, viry, bakterie apod. je komunikaci mezi buňkami zabráněno.

Přístroj Marion nabízí pomoc. Přenos informací prostřednictvím velmi slabého elektromagnetického pole slouží k očistě organismu, k jeho regeneraci a rekondici. Program uložený v Marionu má univerzální charakter a není koncipován individuálně se specifickým zaměřením. Jeho prostřednictvím může být tělesná regulace podporována a regulována, vyčištěním organismu se může lidské tělo daleko lépe bránit.

 

Sběr a vyhodnocování informací jsou základními funkcemi organismu. Složité elektrické, chemické, metabolické či biologické procesy, doprovázené unikátními psychickými pochody, společně zasazené do životního prostředí, to vše vyžaduje dokonalou koordinaci. A tu mohou zajistit jen dobře fungující informační procesy.
Nejvíce poškozujícím agens jsou mikroorganismy, neodmyslitelná součást našeho života, evokující až k myšlence: „Žijeme v jejich světě nebo oni v našem?“ Mikroorganismy však nemusí být pokaždé příčinou nějakého aktivního onemocnění. Daleko častěji se setkáváme s chronickým, postupným poškozováním celého systému.

Člověk se například ne právě optimálně stravuje, čímž u něj velmi často dochází k metabolickému poškozování organismu. Řada lidí si také myslí, že fyzické či psychické potíže se objevují bez příčiny. Tak tomu samozřejmě není. Jde právě o poruchy řídících, informačních systémů. Hledáme něco, co organismu pomůže. Marion – výrobek k očistě organismu, je jedním z pomocných řešení.