Limity výrobku Marion

Lidé si mohou slibovat nemožné, neuskutečnitelné, ale každá metoda, každý přístroj má své limity. Hlavním limitem přístroje Marion je fakt, že je konstruován a programován člověkem. V tomto případě se zcela hlásí k zodpovědnosti MUDr. Josef Jonáš: „Člověk je nedokonalý a limitovaný dobou, ve které žije. Obsah vědomostí mého mozku je zároveň programem obsaženým v Marionu. Za vaší pomoci bude zdokonalován,“ uvádí autor přístroje.

Limitována je samozřejmě i schopnost regenerace lidského organismu.Hereditární poškození genové výbavy, zánikové poškození např. v nervovém systému, zničená kloubní chrupavka, poúrazové defekty.., to jsou jedny ze zdravotních problémů, u kterých regeneraci očekávat nelze. Konkrétně zánik myelinových pochev a roztroušená skleróza vedou k narušení pohyblivosti. U přerušení míchy nebo laterální amyotrofické nemoci se nedá spoléhat na regeneraci. Stejně tak zaniklé beta buňky ve slinivce břišní se nikdy nenastartují a nezbaví nás diabetu I. typu, kloubní artrózy III. - IV. stupně, či stavu po těžké mozkové cévní příhodě.

Nad možnosti výrobku Marion samozřejmě sahá i léčba Alzheimerovy choroby, kdy dochází k zániku buněk mozkové kúry. Na druhou stranu, mnoho zdravotních problémů, pro současnou medicínu neřešitelných, mohou být snadno rozlousknutelným oříškem...

Současná medicína svou tezí o neomylnosti a neomezených možnostech, uvízla v sítích chemicko – technologické doktríny, která se bohužel implantovala i do mozku lidí. Důkazem toho je výchova „chemické civilizace“. Stále si neuvědomujeme, že nejdůležitějším činem pro naše zdraví je prevence! Včasná a důsledná!
Marion – přístroj pro tělesnou hygienu, umožní i lékům daleko lépe působit. Zmizí příčina. Najednou kortikoidová mast zasadí ekzému rozhodující ránu, najednou na klouby skvěle působí tablety kolagenu či Chondroitin sulfát. Jednoduše s limity musíme počítat. A někdy můžeme být i mile překvapeni.

Výrobek k očistě organismu a zdravému životnímu stylu – Marion, je přístrojem pro jednotlivce i pro celou rodinu.
Pokud si někdo nebude jistý, zda je pro něj Marion přínosným a užitečným pomocníkem, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat.