Zatáhni za záchrannou brzdu

Lidstvo se pozvolna probouzí, nemám na mysli politiky či sdělovací prostředky, o novinářích ani nemluvím. Lidem však začíná být jasné, že nejen pocit ze života, ale i jeho kvalita je záležitost psychiky. Slovo psychika je však velmi široký a neurčitý pojem. Podle moderní medicíny to jsou procesy, které probíhají v mozku. Pro pocit životního štěstí jsou zásadní procesy probíhající v limbickém systému. Je to část mozku, která je odpovědná za emocionální procesy. Tušíme, že to tak jednoduché není. Opomíjený autonomní nervový systém zásadním způsobem zasahuje do pocitu zdraví. Ovšem i autonomní nervový systém je prostřednictvím nervového kmenu – truncus sympaticus, řízen mozkem. Do tohoto systému zasahují i nadledvinky, přinejmenším svojí produkcí katecholaminů. Z neurofyziologie rovněž víme, že mozek, konkrétně limbický systém, potřebuje k dobré činnosti řadu látek. Jde o desítky až stovky látek. Část těchto látek se nachází v potravě. Saturace organismu těmito látkami záleží na dvou faktorech. Za prvé musí v potravinách být. To vyžaduje velmi pestrou stravu. Pokud jsem počítal škálu potravin, které by přinesly dostatek těchto nezbytných látek, došel jsem k číslu 120 – 130. V průběhu jednoho roku bychom takové množství, takovou škálu potravin, měli konzumovat. Druhým zásadním faktorem je skutečnost, zda se vůbec do organismu dostanou. Kvalita lidského střeva prudce klesá. Mimo jiných závažných důsledků, klesá i schopnost střeva převést obsah potravy do krevního systému a dopravit nezbytné látky k buňkám. V produkci látek důležitých pro fungování nervového systému hraje důležitou roli nervový systém střeva. Jde o nervy pro laika zcela neznámé. Plexus meisneri a Plexus auerbachi, to jsou určitě zcela neznámé názvy, ale pro psychiku zásadně důležité. Podobný význam má i kaskáda dějů mezi hypothalamem a neurohypofýzou. Jde o látku jménem oxytocin, ale také o endorfiny, které jen dokreslují složitost pojmu psychika. Pokud by měl být náš pohled opravdu komplexní, musíme zařadit do pojmu psychika i pohled starobylé asijské medicíny. Čína přes všechny výhrady je jedinou zemí, která má kontinuální historii 2 000 let. Filozofové a lékaři starobylé Číny chápali psychiku jako důležitou součást zdraví. Stanovili základní, nezbytné dvojice orgánů. Všechny tyto orgány, kromě fyziologické funkce byly zároveň nositelé emocí. Dnes nepochybujeme o tom, že například srdce mimo to, že je pumpou pohánějící cirkulaci krve, tak je poškozováno emocí strachu a stresu. Nejen to, ale energie srdce tyto emoce spoluvytváří.  Problém je v tom, že psychologové s touto skutečností neumí pracovat. Detoxikace, ačkoliv tento název vůbec nepostihuje šíři a význam informačních preparátů v této metodě vyvíjených a používaných, akceptuje myšlení starověké Číny. Do péče o psychiku zařazuje teorii pentagramu. Vývoj lidské psychiky je nesmírně komplikovaný. Mozek je organická hmota, která má ojedinělý vývoj. Základní funkce jsou řízené geny. Genový systém prošel deseti miliony let vývojem. Emoce chránili pračlověka a nakonec i zvířata před nebezpečím. Hlásily nebezpečí, aktivizovaly funkce organismu. V současné době, mimo emoce lásky, jsou překážkou v existenci společnosti i rodiny. Vývoj limbického systému začíná již ve 32. týdnu těhotenství. S naprostou jistotou je prokázáno, že mimo geny řízený růst mozku, je zároveň tato unikátní organická hmota programovatelná. Jednou nebudou počítače z křemíku, ale z organické hmoty podobné mozku. Jestliže matka v této době prožívá psychický diskomfort, je limbický systém trvale poškozený. Právě v oblasti nemocí. Je ještě celá řada období života dítěte, kdy jeho mozek prochází emocionálním programováním. Opice se stará o potomka 7 let, člověk 18 let. Snadno si představíme, že v této době dojde k mnoha chybám. Naše psychika je směsí organických chyb způsobených toxiny a geny a chyb programu. Preparátů bych mohl jmenovat mnoho. Ostatně psychosomatika je základem mé práce. Tak uvádím alespoň ty, které řeší chybné programy. Dejte opravářům počítačů kladivo a psychiatrům antidepresiva.

 

Zatáhněte za záchrannou brzdu