Skryté nebezpečí – Borrelie

Máme plnou hlavu Covidu. Člověk by měl chuť připomenout, že je přece známá věc, když si něco moc přejeme, tak se to stane. Bylo by ovšem naivní, kdybychom se topili, připomínat si, že je dobré být v suchu. V případě Covidu přece jen máme šanci. Existuje covidový predátor náš imunitní systém. Může být přirozený nebo získaný imunizací. Smůla je, že imunitě téměř nikdo nerozumí. Vždy byla na okraji zájmu medicíny. Imunita je vysoká hra za účasti mozku, lymfatického systému, střeva, sleziny a kostní dřeně. Chápeme, že bezchybně sehrát tak komplikovaný orchestr není záležitost jedné pilulky. Na disharmonii imunitního orchestru se zásadním způsobem podílí toxiny. Toxin je velmi široký pojem. Zahrnuje od psychických toxinů po metabolity, toxické kovy, tisíce chemických látek včetně zemědělské chemie, potravinových aditiv, ba dokonce střevní toxiny či látky vznikající nevhodnou úpravou potravin. Velkým toxinem jsou ovšem chronické infekce. Používáme pro ně název mikrobiální ložiska. Jsou to mikroorganismy, které za určitých okolností mohou být příčinou akutní infekce. S některými si zatím díky antibiotikům víme rady, s mnohými nikoliv. Většina mikroorganismů však může v organismu přežívat ve formě chronických infekcí. Jejich hlavním rysem je, že se nerozmnožují. Ovšem pouze do doby než organismus zestárne, je ve stresu či vystavený negativnímu vlivu zevního prostředí. Mikrobiální ložiska ovládají řadu mechanismů, jak uniknout imunitnímu systému. Někdy existují jen ve formě antigenu. Tyto genové struktury se využívají v očkovacích preparátech a mohou být zdrojem zdravotních komplikací.

Velmi častým a specifickým mikroorganismem je Borrelia. Většina lidí rozumí slovu borelioza, tedy akutnímu či chronickému onemocnění způsobené borrelií. Ta mimochodem patří do rodu Spirochetales, kam se řadí i původ syfilisu. Proto může probíhat ve třech stádiích, jako syfilis. Boreliová chronická ložiska mají řadu neuvěřitelných vlastností, vyjmenujeme alespoň některé. Dokáží přijmout genové struktury tkáně, ve které se nachází. Tím unikají pozornosti imunitního systému. Nepočítejte s tím, že musíte být nakaženi infikovaným klíštětem. Existuje celá řada přenosů včetně vrozené borrelie. Jde pravděpodobně o jediný mikroorganismus, který může přežívat v jakékoliv tkáni lidského organismu. Může být tedy příčinou několika stovek symptomů a syndromů. Má genotoxické účinky a tudíž naruší genovou výbavu buňky. Borrelie je jedním z mála mikroorganismů, které mají v oblibě nervovou tkáň včetně mozku. Je zcela určitě nejčastější chronickou infekcí. Ve své chronické formě je odolná vůči antibiotikům. Běžné imunologické testy na protilátky mají mizernou senzitivitu. Hodí se pro akutní formy boreliozy. Boreliová ložiska se vytváří ve tkáních, které jsou poškozeny jinými toxiny. Velmi často to jsou střevní toxiny. V preparátech Marion pracujeme s deseti druhy borrelií. Ve skutečnosti existuje několik desítek druhů. Každý typ vyžaduje odlišný přístup. Základní detoxikace boreliových ložisek provádíme preparáty Bor a Imunokomplex. Jsem přesvědčen, že velká promořenost československé populace borrelií spolu s mizernou situací střevního mikrobiomu je příčinou epidemické situace v české kotlině.