Psychosomatická medicína

Z jakéhosi neznámého důvodu opovrhujeme vším, co je nehmotné, nedá se změřit ani zvážit. Zvláště lékařství je v tomto směru velmi konzervativní. Nehmotné příčiny nemocí považuje za podvodné. Je to placebo, tedy jakýsi podvod na pacienty. Hmotnost je však v posledních desetiletích velmi relativní pojem. Fyzici stále posouvají dále a dále znalosti o nejmenších částicích hmoty. Již jsme na úrovni quarků, kvant a strun. Pravděpodobně půjdou ještě hlouběji, tedy podstata hmoty se ještě zmenší, najednou je hmotou i to, co nikdy nebylo. Údiv nastal, když se světlo stalo hmotou, a dnes je hmotná i mentální energie. Hmotné částice nesou energii a informace. Je jen otázkou času, kdy budou tyto poznatky prakticky využitelné. Již dnes nás neudivuje, že starověcí Egypťane léčili nemocné chrámovou hudbou, obrazy nás ovlivňují barvami a různé barvy září různými teplotami, zvuky, tedy i hudba mění fungování mozku. Rytmus šamanských bubnů mění frekvence mozkových vln a mozek se dostává do snového stavu. V tomto stavu se dějí různé věci a mozek může ovlivnit všechny tělesné orgány. Barvy září různým teplotami a tudíž frekvencemi energie, stejně tak zvuky, světlo, …. Vlastně vše, co se nachází na zeměkouli, vyzařuje různé frekvence energie. Dnes již také víme, že chceme-li dopravit informaci z místa A do místa B, musíme využít energii. Co víme o informacích, které nám posílají stromy, kameny či hvězdy. Nemáme pro tyto vzkazy vyvinuté detektory. Postupně vznikají detektory pro televizní, telefonický či internetový signál. Co nás ještě čeká? Mnoho desetiletí jsme schopní sledovat elektronickou aktivitu mozku. Každá buňka naší nervové soustavy je samostatnou elektrárnou, která oživuje neurony, propojuje jednotlivé neurony do sítí stejně, jako to dělá napodobenina nervové soustavy, internetová síť. Jazykem naší nervové soustavy vládnou geny. Jejich aktivitu programujeme řadu let. Snad do šesti, sedmi let. Geny, jejichž aktivita je specifická pro konkrétní regiony a centra. Respektive je programována historií lidstva, historií jedince, životními podmínkami, aktuální situací a mnoha dalšími programy. Nejen člověk, ale i jiní živočichové potřebují ke správnému vývoji mozku pocit bezpečí, lásky, pocit, že někam patří. To, že někam patříme, respektive strach ze ztráty tohoto pocitu neboli emoce, patří i mezi bazální lidské strachy, spolu se strachem o dítě. Ostatně manipulaci s těmito strachy dobře známe z marketingu vakcinace proti kovidu. Velká část mozku nazývaná limbickým systémem je živena výhradně city, a zato se nám odvděčuje emocionálním hodnocením situací, do kterých se dostáváme. Proto hovoříme o EQ a SQ. EQ je kódováno limbickým systémem, ke kterému patří i hypothalamus a hypofýza, tedy řídící centra hormonálního systému. Sociální inteligence je výsledek činnosti čelního laloku mozku. Pro psychosomatickou medicínu je typické, že stresy a emoce neumisťuje výhradně do mozku, ale všechny tkáně i orgány se buď sami zúčastni formování naší emocionality anebo jejich činnost je na emocích závislá. Mezi emoce tvořící orgány patří srdce, ledviny, močový měchýř, játra, žlučník, plíce, střeva, slezina, žaludek.  Proto onemocnění těchto orgánů úzce souvisí s emocemi a stresem. Objektivně nejsme schopni emoce vyšetřit. Psychologové emoce vyšetřují pomocí dotazníků a rozhovorů. My hodnotíme emoce podle chování a řeči. Díky EAV technice, se kterou pracujeme, můžeme dokonce specifikovat konkrétní škodlivou emoci, ale lze zaměřit i oblast či orgán, kde škodlivá emoce vzniká. Určitě by se změnil váš postoj k emocím a jejich potenciální škodlivosti. Škodlivé jsou emoce tehdy, když narušují funkčnost orgánů nebo našeho chování. Jasně mohu říci, že emoce zásadně ovlivňují naše chování, prožívání a hlavně zdraví. Přesto, že hovoříme o pocitech, jde o energie nesoucí informace. Rozhodující věk pro formování emocí je těhotenství a dětství. Emoční program však máme možnost programovat celý život. Z důvodu přehledu a pochopení rozdělujeme emocionální oblast na emoce, stres, afirmace a citovou, sociální a finanční deprivaci, tedy vše co se pojí s nedostatkem. Proto i preparáty naší ,,svaté čtveřice“ máme rozdělené do čtyř lahviček.  V preparátech Marion je program, smart program, tedy konzervovaná energie, podobně jako v elektrických bateriích. Stejně jako naši mentální energii můžeme emocionalitu přeprogramovat.,,Vyměnil jste mi manžela“ píše manželka našeho klienta. Každý bonus je důležitý. Chování, prožívání, zdraví. K tomu se přidává reakce druhých lidí na naší energii. Svět se vám může rozjasnit.

 

Psychosomatická rovnováha