Odolnost proti nemocem

Všichni vyšší živočichové jsou vybaveni imunitním systémem. Slovo systém používáme proto, že jde o celou řadu orgánů a látek působících po celém organismu. Toto nesmírně sofistikované zařízení se vyvíjelo stovky milionů let. Dnes je kódováno v DNA. Pokud mu práci nepokazíme, tak jde o velice účinný smysluplný systém, který zasluhuje obdiv. Je řada živočichů, kterým můžeme výkonnost imunity závidět. Imunita nemá na starosti jen infekce, ale odstraňuje všechny cizorodé látky, chrání živočichy před nádory , likviduje odumřelé buňky. Na jeho výkonnosti závisí délka života. Některé druhy žraloků se dožívají i stovky let a jsou objektem zkoumání. Jak to jen dělají, že nebývají nemocní? V souvislosti s kovidovou epidemií se slovo imunita nesmírně rozšířilo a vyšlo najevo, že lékaři nemají prakticky žádné znalosti o tom, co je možné pro dobře fungující imunitu udělat. Najednou se ukázalo, že znalosti lékařů jsou plně soustředěny na léčbu. Ovlivnění imunity je míjí. Je ovšem jisté, že různé infekce se budou v budoucnu střídat, a nic než imunita nás neochrání. Imunita se sice vyvíjela miliony let, ale do našeho slovníku vešla ze zcela jiných důvodů. Řečtí a římští senátoři nebyli odpovědní za své politické skutky, stejně jako dnes, měli imunitu. Dnes nás více zajímá imunita jako nástroj odolnosti organismu proti nemocem. Na dobré imunitě se podílí řada orgánů. Kostní dřeň, kde vznikají imunitní buňky - lymfocyty. Tlusté střevo, které v Peyerských placích školí imunitní buňky. Střevní toxiny při střevní dysmikrobii porušují všechny orgány včetně imunitních. V dětství hraje důležitou úlohu brzlík. Lymfatické uzliny brání šíření infekce lymfatickými cestami. Důležitou úlohu mají specifické látky, humorální imunita, cytokiny, prostaglandiny, globuliny, hapteny, histamin, atd.

Tak složitý systém musí být kontrolován a řízen. Na vrcholu imunitního systému stojí mozek. Celá řada toxinů poškozuje fungování imunity na všech úrovních. Stres a nedostatek spánku snižují výkonnost imunity až o 50%. Nedostatek vitamínů a minerálních látek dílo zkázy dokoná. Jak bizarní a nesmyslná je mediální kampaň kolem kovidu. Hlavními vstupními branami pro infekce jsou dýchací, trávicí a pohlavní cesty. Tyto orgány jsou vybaveny imunitními barierami, jejichž stav je velmi křehký. Chronické infekce, znečištění životního prostředí či cigaretový kouř imunitní bariéru závažně poškozují. Hlavně bych však měl zdůraznit negativní vliv antibiotik. Z americké špičkové nemocnice - klinika Mayo pochází studie, která prokazuje následky užívání antibiotik do dvou let věku dítěte. Podle této studie se již nikdy nevrátí zdravotní stav dítěte k optimu. Antibiotika narušují nejen stav mikrobiálního prostředí ve střevě, ale i mikrobiální film na všech sliznicích sliznicích. Nemohu podrobně vypisovat i další negativní vlivy na imunitu. O něčem bych se však stejně chtěl zmínit. Procesovaná strava obsahuje minimum vlákniny, která je nezbytná pro existenci populace laktobacilů a bifidobakterií. Mimo to, tato strava téměř neobsahuje kultury těchto mikroorganismů, které mají zázračný vliv na kondici střevní imunity. V našich podmínkách je to syrové kysané zelí, nemusíme se bránit ani korejskému zázraku - kimchi. Existují sice rostliny a houby aktivující imunitní systém. V praxi je nepoužívám, protože v okamžiku, kdy je přestanete užívat, imunita se vrací do původního stavu, většinou defektního. Nikdo také neví, jak dlouho po požití působí. Prakticky postupuji při optimalizování imunity tak, že pracuji se stresem, úzkostí a depresivitou. Životním stylem se strava a spánek zbavují toxinů v kostní dřeni, lymfatickém systému a dýchacím ústrojí. Za nejdůležitější považuji mozek, centra pro řízení imunity. Za postup zcela neznámý považuji rozbití a odstranění krust biogenních solí, které skrývají velké množství toxinů. Součástí léčby je samozřejmě i úprava střevního prostředí. Výsledky bývají fantastické. Náš patnáctiletý syn ještě ani jeden den nebyl nemocný. Nikdy se nestalo, že by kvůli nemoci nemohl jít do školky nebo do školy.