Není všechno zlato…

V minulé Regeneraci v článku „Nemoci z pýchy“ jsem naznačil, že lidé, jejich mozek i tělo strádá něčím až nepochopitelným. Lapidárně řečeno, všichni lidé močí a defekují. Většina lidí bere nějaké léky a drogy. V drogové oblasti víme, že důkaz požití drog se zjišťuje v moči. Nemůžeme tedy pochybovat o tom, že drogy se dostávají do odpadních vod, prosakují do podzemní vody, vodní plochy se odpařují, déšť přináší na zem vše, co se odpařilo. Rostliny kumulují látky obsažené v dešťové vodě, lidé pijí vodu, která obsahuje sice nanogramové množství drog, léků a řady jiných jedů. Množství těchto látek je neškodné? Neškodné do doby, než přijmeme efekt kumulace, než postoupíme z buněčné úrovně na molekulární či ještě hlouběji. Žádná čistička na světě si s těmito zátěžemi neporadí. Jakmile se začneme zabývat energiemi, informacemi, komunikací a fungování nervové soustavy, dostáváme se tak k jedné z největších toxických zátěží lidstva. Když stejně budeme chápat i koloběh chemických látek z oblasti průmyslové, zemědělské, potravinářské chemie, dojde nám, že stále se zvyšující počet alergiků, autoimunitních chorob, onkologických problémů atd., že si je vyrábíme sami v důsledku pýchy na náš mozek. Dojde nám i to, že rozklad každé vyspělé civilizace přichází zevnitř. Možná, že léky, drogy, chemické látky mohou být těmi rozkladnými silami. Pozorujme, kolik lidí produkuje patologické myšlenky, emoce, poruchy EQ. Změny myšlení, poruchy emocí, chování vymknuté z kloubů právě souvisí s touto trvalou, stále se stupňující zátěží. Náš křeček ve svém točícím se kolotoči připomíná běh lidstva za zdravím. Běh, který někdy začal, ale sám o sobě nikdy neskončí. Protože žijeme v době, ve které se upínáme ke slovu imunita, je potřeba vědět, že hlavní imunitní orgán je mozek. Všechny vitamíny světa, látky zlepšující fungování imunity nemohou nahradit dysfunkční mozková centra řídící imunitní systém. Marně proto hledáme spásu v imunizaci proti Kovidu-19. Jsou to výstřely, které více zatěžují lidský organismus, než pomáhají zvládnout zástupy virů, které stojí ve frontě. Lidské maso nikdy nebylo tak žádoucí, jako je v této civilizaci. Toxické zátěže z chemických látek, léků, drog za posledních šedesát let sklízejí své ovoce v podobě zchátralé imunity, psychických nemocí, rakovin, diabetu a dalších nemocí. Nedokážeme zastavit tento vlak a nezbývá nám nic jiného než hledat způsoby, jak organismus zbavit těchto pomalých, ale vytrvalých jedů. Nemusí to být nutně můj způsob detoxikace, ale snad jsem své vidění světa vysvětlil srozumitelně.