Nemoci z pýchy

Člověk je velmi pyšný na svůj mozek. Tvrdí, že právě mozek je to, co člověka odlišuje od zvířat. Profesor Beneš říká, že mozek mozkem vlastně nikdy nelze dokonale poznat. Má to však jeden háček. Na obdiv dáváme pouze pozitivní výsledky lidské inteligence. Ty negativní si často ani neuvědomujeme. Něco jako člověk, když uvažuje nad možnou délkou svého života, bere v úvahu tu déle žijící část příbuzenstva, ty dříve zemřelí se nepočítají. Nedávno mi zemřel kamarád v 72 letech. Jeho matka v relativním zdraví oslavila 101 let. Kamarád přesvědčivě vyprávěl o svých plánech „co s životem po devadesátce“. Jeho otec zemřel krátce po 70sátce. Právě tak lidstvo sugestivně popisuje své úspěchy v technice, v léčbě nemocí či v chemických reakcích. Jen málo lidí tuší, jaké nezvratné katastrofy přinese výkonnost orgánu, na který jsme pyšní - mozku. Oč mi však jde. V minulém čísle Regenerace jsem popsal, jak úžasný je přístroj EAV, který jednoduchým až příliš primitivním způsobem ukáže, které jedy v člověku překáží a co mu naopak chybí k tomu, aby komplikovaný biochemický systém zvaný živý organismus mohl dobře fungovat. Dnes jsem se dočetl zprávu o objevu jevu, který nastane s látkami po ozáření UV paprsky. Primitivní, ale úžasné! Kapesní přístroj ukáže, jestli potravina odpovídá standardu nebo ho jenom lízla. Na něco podobného čekáme v našem pojetí detoxikační medicíny. Ostatně déle než tisíc let medici čistili krev, pouštěli žilou, předepisovali půsty, zakazovali rozmařilý život a to i králům, ordinovali projímadla, dávidla, potné kůry, vylučovali černou a žlutou žluč, odstraňovali chlad či horko z organismu, zavodňovali či vysušovali, ba vyháněli zlé duchy z duše. Za těch tisíc let jsme se posunuli, ale jen ti, kteří se posunout chtěli. Teď ovšem pojďme k věci. Lidé se v historii otravovali špatnou hygienou, pohlavními nemocemi, špínou, fekáliemi a splaškami. Dnes jsme se dostali do jiného průšvihu. Vše je čisťounké, sterilní, z matrací vysáváme miliony roztočů, užíváme však drogy: morfin, kokain, opium, LSD, pervitin a mnohé další. Je nás 7 ½ miliardy, to je slušná porce drogových konzumentů. Co udělá droga, když projde organismem? To, co se nezmetabilizuje odejde močí a stolicí do půdy, toalety, do povrchových vod, hlubokých vod, nakonec do atmosféry, opět na zem, do pitné vody a zemědělských rostlin, jatečního dobytka. Drogy jsou jen střípkem tohoto moderního problému. Vyšetřoval jsem neklidné, nespící, křičící novorozence a ejhle kokain. Rodičům se dalo věřit, že nejméně od zplození dítěte v drogách nejedou. Drogy jsou jen střípek problému? Co říkáte lékům? Kortikoidům, imunosupresivům, analgetikům, antidepresivům, neuroleptikům. Mohu vás ubezpečit, že jde o tisícovky druhů léků. Rozdíl mezi lékem a jedem je v množství. Celá armáda jedu se točí v tomto koloběhu. Všechny mají kumulativní efekt. Neznají teritorium. Zeměkoule je malá kulička. Kde se pak bere mizerná imunita a koronavirová úmrtí? Kde se berou rakoviny, alergie, deprese, LDE, agrese atd.? Božsky se tvářící medicína nevysvětlí vůbec nic z toho, čím se potýkáme, nejde o to měřit v laboratořích residua, ale o to, zjišťovat jejich výskyt v lidském organismu. To bohužel umí zatím jen EAV přístroj. Vyvinuli jsme preparát Pharmexit, o kterém ještě uslyšíme. Jde o nejdůležitější krok v konceptu Marion.