Marion a stres

Za všechny nemoci může stres, jen pohlavní choroby způsobuje potěšení“, toto okřídlené pořekadlo je hluboce pravdivé. Jen zcela výjimečně nepředchází nemocem stres, v němž organismus vystavuje ochranné a stimulační látky. Potom se však setkáváme s důsledky.
Zdravotní problémy přichází za stresovým obdobím se zpožděním. Mechanismus působení stresu je nám znám velmi dobře, ale kde se o něm dočteme víc? Zaměřme se na následující řádky.

Stres velmi významným způsobem ovlivňuje imunitu. Nejedná se o jednoduchý pojem. Známe celou řadu vlastností imunitního systému. Viz. Marion a Imunita.
V období snížené imunity se v našem organismu usídlují a rozmnožují skryté mikroorganismy. Ty následně devastují funkce orgánů. Například žena, která prošla nepříjemným rozvodem, deziluzí přátelství, má problémy v podnikání, se může za dva roky po stabilizaci situace potýkat s odchlípnutím sítnice. Skryté mikroorganismy – pojem pro většinu lidí neznámý. Zabýváme se jimi viz. Marion a mikroorganismy.

Pojem stres rovněž není jednoznačný. Jednou jde o pocit ohrožení, jindy souvisí s nemocemi, úzkostí, strachem či depresí. Na stresu je zákeřné, že jeho důsledky nemizí s vyřešením situace, ale hromadí se celý život. Jestliže je stres součástí života v prvních letech po narození, pravděpodobně dojde ke změnám v mozku dítěte, které ho budou provázet po celý život. Stres totiž není ani abstraktní pojem, je to stav, který v určitých částech mozku, v konkrétních strukturách limbického systému, zanechává stopy. Ty si můžeme představit jako program v počítači, jako stopy na zvukovém nosiči. Tento program je pak víceméně aktivní až do svého vyhasnutí, vymazání.
Někdy je možné ho vymazat psychologickými prostředky, jindy musíme použít sofistikovanější řešení. Pomocnou ruku může podat i Marion. Výrobek k očistě organismu a zdravému životnímu stylu. Dokáže pracovat s přetrvávajícím stresovými a emocionálními programy, které ovlivňují náš život a naše zdraví.

Díky tomu, že je využíván formou nejnovější informační technologie, znalostí mapy mozku, dokáže příslušné informace, na jejichž základě je založen, navigovat tím správným směrem.