Marion a strava

Stále více lidí si dnes uvědomuje významnou úlohu stravování v souvislosti se svým zdravím. Jde o významný pokrok v poznání, neboť vliv jednotlivých složek potravy na lidský organismus život zcela jistě zkvalitnil a prodloužil.

Nelze absolutně tvrdit, že strava stojí za všemi nemocemi. Některé způsob stravování způsobuje, na dalších se nepřímo podílí, na jiné nemá strava žádný vliv. V každém případě má však způsob stravování jako takový na člověka vliv velmi zásadní. Ovlivňuje tělesný i duševní rozvoj.
S budováním organismu by se mělo začít už od samého začátku, jen tak lze dosáhnout odolné a pevné stavby. O kvalitní dětské stravě budeme diskutovat jinde, neboť se jedná o záležitost velmi rozsáhlou. V souvislosti s přístrojem Marion je důležitá jiná oblast problémů se stravou. Zpracování potravy může být totiž narušeno různými poruchami. Jmenujme alergie na potraviny, poruchy trávících enzymů a žaludeční šťávy, poruchy vylučování žluče, imunologické reakce na potraviny, tzv. intolerance, nebo reakce střevní mikroflóry na přítomnost některých potravin. Významné jsou rovněž potravinové infekce a přítomnost různých chemických látek v potravinách. To vše může být příčinou zdravotních potíží.
Někdy je potřeba potravinu, která potíže způsobuje, vynechat. „Dodržovat určitou dietu.“ Potraviny, na které organismus nejčastěji reaguje, jsou masa, hlavně vepřové a hovězí, bílkoviny obilnin – gluteny, bílkoviny kravského mléka – kaseiny, ale také kuchyňská sůl či cukry – řepný, třtinový, ovocný nebo mléčný – laktóza. Problémy se nemusí vyhnout ani ovoci, zelenině či luštěninám, kdy se nejčastěji projevují formou alergií. Je bohužel velmi obtížné zjistit přesný druh potraviny, která se na obtížích podílí. Rovněž pouhé její vynechání nemusí vždy vést k nápravě, poněvadž špatně metabolisované potraviny mohou v organismu přetrvávat řadu let, tedy i po dobu, kdy už je nekonzumujeme.

Přístroj Marion normalizuje imunitní reakce, alergie, enzymatické poruchy navozují střevní symbiozu, normalizují střevní mikrobion.
Regenerační pochody se ještě urychlují, když dokážeme problematickou potravinu vynechat, případně její konzumaci výrazně omezit.
Přístroj Marion rovněž při dietě podněcuje vylučování problematických metabolitů či špatně zpracovaných potravin. Reguluje také vylučovací procesy (stolici), v posledních letech zásadní problém, často podceňovaný.