Marion a mikroorganismy

Převážná část lidí trpí představou, že vnější i vnitřní prostředí lidského organismu je čisté a nejsou v něm žádné nežádoucí mikroorganismy. A pokud už se tam zvenčí nějaké dostanou, je třeba je zahubit antibiotiky. To je naprostý omyl, který vyúsťuje v příčinu neúspěchů léčby chronických onemocnění.
V našem organismu žije 1 – 2 kg různých mikroorganismů, mezi nimiž se nachází celá řada nebezpečných druhů. Jen v našem zažívacím traktu žije celá euro-americká mikroflóra, nezbytná pro imunitní systém. S některými mikroorganismy se člověk narodí, jinými se infikuje v průběhu života. Příčinou naprosté většiny nemocí jsou však skryté infekce, které svou přítomností narušují fungování orgánů, často v kombinaci s mikroorganismy v nervovém systému. Jsou příčinou poruch řízení imunity, psychických i jiných nemocí.

Jde o velmi těžce pochopitelnou představu, ale porozumění tomuto jevu je zásadní. Člověk si dokáže lehce představit, že jsou kolem něj zvířata, hmyz, či velcí parazité nebo červi. Mikroorganismy jsou okem neviditelné, my však žijeme v jejich světě. Ve světe mikroorganismů!
Kolem nás i v nás jsou jich miliardy! Některé jsou existenci v lidském organismu přizpůsobeny. Rozmnožují se v něm, přežívají. V skrytu před imunitním systémem svou existencí fungování organismu poškozují. Toxiny, které vylučují, ubírají organismu energii.

Mnohé pojmy z tradiční čínské medicíny jsou vlastně vyjádřením působení mikroorganismů, které ovšem v té době ještě neznali. Neuměli je pojmenovat. Zato velmi dobře znali vztahy mezi orgány.
Jak již bylo uvedeno, skryté mikroorganismy se rozmnožují a šíří se do dalších částí organismu. Postupně tak okupují a poškozují centra pro řízení imunity, centra pro psychické jevy, cévy, nervy, vlastně vše v lidském těle. Běžně dostupná imunologická vyšetření je neprokážou. Nedráždí imunitní systém k tvorbě protilátek, antibiotika jsou na ně krátká. Složité a drahé testy mapující genové stopy mikroorganismů jsou nedostupné.

Samozřejmě by se dalo očekávat, že když za vším stojí mikroorganismy, tak se člověk může ihned zbavit ekzému, alergie, astmatu a mnoha dalších onemocnění. Ano, může. Důležitější však je jim předcházet. Včasné užívání Marionu je dokonalou prevencí! Aneb jak se uvádí v jednom z mnoha lidových pořekadel: „Lepší je napít se včas, než ve chvíli, kdy máme žízeň, začít teprve kopat studnu.“