Marion a imunita

Člověk žije v nepřátelském světě nejen, co se týče územních či náboženských protivníků. Žije také v nepřátelském světě plném mikroorganismů, cizích bílkovin (pyl, roztoči, peří, chlupy), ve světě prachu a čím dál více druhů různých chemikálií. Bez fungujícího imunitního systému by pravděpodobně přežil jen několik málo dnů či hodin.

Imunitní systém je jen jeden. Má na starosti, aby vše nežádoucí v lidském organismu bylo likvidováno a dostávalo se ven, mimo tělo. Největším imunitním orgánem je kůže. Geniální živý obal, ochraňující organismus před vším, co je mimo něj a nesmí proniknout dovnitř.

Buňky a látky imunitního systému chrání člověka dokonale, ovšem pouze teoreticky. V praxi funkčnost imunitního systému velmi často selhává. Akutní bakteriální či virové infekce, alergie, autoimunitní choroby, zhoubné nádory, to vše můžeme primárně zařadit mezi poruchy jeho funkce. Jak je to možné? Imunitní systém přece selhává jen v takových případech, jako například u nemoci AIDS nebo při krevních a lymfatických onemocněních. Zakopaný pes je v řízení celého systému. V našem mozku se nachází centra, sbírající informace, které jsou pro chování celého imunitního systému velmi důležité. Jak třeba zareagovat na zrnko pylu, které přistálo na nosní sliznici? Zdravý imunitní systém takovou situaci zlikviduje bez problému. Jestliže mozkové centrum řízení imunitní reakce není v pořádku, reaguje masivní produkcí histaminu a poté dochází k alergické reakci.
Tak můžeme v mozku nalézt také například centrum pro atopickou reakci či autoimunitní program. Ještě závažnějším problémem je porucha mozkového centra pro kontrolu nádorových buněk. Dobře fungující centrum nádorové imunity však hlídá vznik i jen jedné jediné nádorové buňky, a okamžitě vysílá informaci k její likvidaci. Z toho vyplývá, že jakékoliv selhání tohoto centra má fatální důsledky, neboť z jedné buňky se jich rychle stanou miliony.

Zjednodušeně řečeno, mozkové centrum pro kontrolu skrytých mikroorganismů = centrum pro kontrolu všech mikroorganismů žijících v našem organismu. Pokles této kontroly je pak rozhodujícím faktorem při vzniku chronických onemocnění.
Poruchu imunitních řídících center nemusí vždy způsobit materiální toxin, velkou úlohu sehrává v mnoha případech stres!

Dokonalé řízení imunitního systému je základem zdraví a dlouhověkosti. Přístroj pro tělesnou hygienu Marion může nahradit jinak vzácnou hříčku přírody - hříčku, která umožní dlouhý život bez nemocí.