Hormon, hormon, hormon

Lidský organismus, jeho existence a funkce jsou řízeny tak podivuhodně, že když o některém z těchto systémů začnu přemýšlet, kroutím hlavou a nechápu. Do detailu funkční hormonální systém dokáže fungovat až sto let. Hormony jsou jeden ze systémů, který řídí celý organismus, a bez nich bychom my lidé neexistovali. Jejich vliv je ohromný. Například u takového slona padesátkrát zvýšená hladina testosteronu žene  i toto ,,boží hovado“ do soubojů na život a na smrt, jen aby mohl věnovat své spermie slonici. Hormony jsou vyráběny ve žlázách s vnitřní sekrecí. Krví se dostávají k příslušným buňkám, do kterých se vstřebávají díky transportním proteinům a tam pracují.

Hormony se tvoří v příslušných žlázách na základě pokynu ke geniálnímu mechanismu, kterému se říká zpětná vazba ,,bio feedback“.

Hormonální systém ke svému řízení potřebuje receptory a efektory. Receptory monitorují hladiny příslušných hormonů v krvi, předávají informace k efektorům, které spouští příslušnou aktivitu.

Celý systém je naprogramován geneticky. Nejde samozřejmě jen o pohlavní hormony, ale i o celou řadu dalších hormonů. Hormony štítné žlázy, příštítných tělísek dřeně nadledvin, hormony neurohypofýzy, buněk slinivky břišní, buňky Langerhansových ostrůvků. Své hormonální buňky mají ledviny, tenké střevo i žaludek. Každá porucha má závažné důsledky. Ovlivnit hormonální hladiny vlastní vůlí, vlastní činností nemůžeme. Je zásadní rozdíl, vyskytne-li se porucha v době vývoje organismu, či v době dospělosti, nebo stáří. Celý systém má dvě části, což je pro pochopení fungování hormonů velmi důležité. Část centrální, tedy mozkovou, a část periferní. Nelze rozhodnout, zda je jedna důležitější než druhá. Centrální část hormonálního systému je sestavena z hypothalamu a hypofýzy. Tato dvojice úzce spolupracujících útvarů je uložena v mozku. Hypothalamus je propojen nervovými vlákny s mozkem. Toto spojení je zárukou vlivu mozkových a limbických struktur na hormonální systém. Limbická část mozku patří k nejstarším strukturám mozku a je sídlem emocí. Má velký význam pro zachování lidstva, vyhodnocuje prostřednictvím emocí způsob chování - boj, útěk, strach, úzkost, vztek. Hypothalamus díky receptorům může vydat pokyn pro celý svět hormonů. Pokyny jdou do adenohypofýzy a odtud přímo k periferním hormonálním orgánům. Hypothalamus produkuje přímo hormony, které jsou shromažďované v neurohypofýze. Oxytocin a vasopresin mají vliv na emocionální ladění a hladina oxytocinu nejen ovládá emocionální část porodu, ale i vlastní stahy dělohy. Znát strukturu fungování hormonálního systému je dobré i pro nás. Lékaři ordinují léky symptomatického charakteru, které neumožňují léčit podstatu hormonálního problému. Je rozdíl při poruchách menstruace zpochybňovat funkci vaječníků, nebo pochopit, že chronické stresy rozhazují složitou funkci hypothalamu. K léčbě je potřeba přistupovat individuálně, její efekt se pozitivně projeví v hormonálně citlivých orgánech, jako jsou prsní žlázy, děloha, hormony zažívacích orgánů.

Jde v naprosté většině o psychosomatické důsledky. Aby se nám situace ještě více zkomplikovala, tak si řekneme, že hypothalamus ovlivňuje chování vegetativního nervového systému, funkci sytosti a funkci hladu. Hned nás napadne anorexie nervosa.

Promítneme-li si vzestupnou řadu funkčních neplodností, patologického hladovění, klimakterických problémů, nádorů hormonálních orgánů a dalších nemocí, vyjde nám obraz zvýšené zátěže hormonálního systému. Receptory i efektory tohoto systému jsou miniaturní mikročipy. Různé toxiny, ale i nehmotné informace, elektrosmog a mnoho dalšího jako zbytky hormonů ve vodě, hormonální disruptory v chemických látkách, v bytové chemii dávají hormonálnímu systému také zabrat.

V detoxikaci pracujeme s centrálními hormonálními orgány pomocí preparátu Horr. S jednotlivými preparáty pro specifické orgány, Gyn, Thyr, Pan, Supercort. K tomuto arsenálu přidáváme možnost emocionální psychosomatické protistresové detoxikace. Nezapomínáme na Pharmexit a Orgatox, preparáty zbavující organismus drog a léků.