Geniální dílo – člověk

Lidstvo má na cokoliv různé názory, dokonce i samo na sebe. Člověk prý vznikl evolucí, nebo je božím dílem. Vyloučeni nejsou ani mimozemšťané. V každém případě je člověk geniální dílo. Mozek je prý nejkomplikovanější kus hmoty a fluida ve vesmíru.

Dnes se budeme věnovat něčemu jednoduššímu, přesto je to zařízení velmi komplikované, vzbuzující úžas. Jde o krevní tlak. Hrozbou je hypertenze, vysoký krevní tlak. Příjemná není ani hypotenze, která však není považována za nebezpečnou. Upadnout pro ztrátu rovnováhy není ve stáří také žádná výhra. Hypertenzi se říká tichý zabiják, protože nebolí, ale ničí srdce, ledviny a mozkové cévy. Dlouhodobým sledováním byla norma stanovena na 120/80. Dnes takového tlaku dosahuje velká část lidí jen za cenu užívání koktejlu antihypertonik. Přes všechnu péči lékařů a snahu farmaceutických firem nikoho nevyléčit, umírá na nemoci srdce a cév daleko nejvíc lidí. Základní impuls tvoří stah srdečních komor. Co puls, to cesta kolem světa, tedy pardon, kolem lidského organismu. Vlastní změny krevního tlaku jsou dané kvalitou příslušných tkání srdce, frekvencí srdečních pulsů a průsvitem tepen a krevních kapilár. Jednoduché zařízení na principu hydrodynamiky. Potíž je v tom, že tento jednoduchý systém musí být geniálně řízený. Mění se fyzická zátěž, organismus se připravuje k boji, jiné podmínky jsou přes den, jiné v noci. Někdo měří dva metry, jiný metr padesát. Potíž moderního života je v tom, že naše vnitřní pnutí často virtuálně způsobené, nepřevádíme do pohybu, do fyzické námahy. Krevní tlak se zvyšuje, organismus je připravený a nic. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, regulační mechanismy se zblbnou, zanesou toxiny a z nás je hypertonik, to nejdříve a pak kardiak a ikťák. Složitý systém regulace krevního tlaku je řízen nervovou soustavou a hormony. Léky – antihypertonika nic takového nezohledňují. Je jich několik desítek druhů a výběr je čistě náhodný, závislý na oblibě lékaře a šikovnosti farmaceutického agenta. Celý systém řízení krevního tlaku je nádherný. První je monitoring. Organismus musí mít přesné údaje o aktuálním tlaku, k tomu složí baroreceptory.

Jsou to nervové struktury uložené v oblouku aorty a rozvětvení krkavic. Tlak je monitorován i receptory uloženými ve stěně tepen. Alfa a beta receptory. Stěna tepny je tvořena mnoha vrstvami. Jedna z nich je prstencovitá svalovina, která je řízena autonomním nervovým systémem. Ten je z mozku do periferie přiváděn autonomním kmenem – Truncus sympaticus. Nápadně připomíná pingalu a sušumnu. Sympatický kmen sbírá informace zpracované v centrech prodloužené míchy. Do prodloužené míchy přicházejí vlákna z hypothalamu, amygdaly a mozkové kůry. Tudy ovlivňuje stres, emoční zkušenosti a kompjútr hypothalamus. Nervy, které se kombinují se zprávami z baroreceptorů. Vše se vyhodnocuje a tepenný a srdeční systém tancuje, jak ti nahoře hrají. Do tohoto promyšleného systému regulace krevního tlaku vstupují hormony angiotensin, vasopresin a hormony nadledvinek. To však přesahuje možnosti tohoto článku. V každém případě v poruchách regulace hrají hlavní úlohu toxiny a stres. Tudy je cesta k prevenci i k léčbě. Možná, že je to cesta jediná.