Energie k životu

Platí jedno pravidlo: ,,Kolik energie vložíme do akce, tak úspěšná bude reakce.“ Nikdo neví vše o lidské energii. Jde o mentální záležitost? Jsme živeni energií kosmu? Jsme Boží dílo? Biblický Adam žil 930 let. Po špatných zkušenostech Bůh délku života zkrátil na 120 let. I na takovou dobu Bůh musel člověka vybavit důkladným zdrojem energie. Moc o tom nevíme. Rozhodně víc věděli starověcí lékaři, filozofové, mágové, jogíni či duchovní. Kdybychom měli jen tušení, nebyla by polovina civilizovaného lidstva unavená. Subjektivní pocit únavy je civilizační problém, kterým se nikdo nezabývá. Ti, kteří by se únavou zabývat měli, jsou sami unaveni. Porušujeme přirozený biorytmus dne, roku i života. Přetěžujeme děti, do dospělého života již vstupují bez energie. Nemohou sportovat, nemají na to energii. Již neplatí, že dítě musí nadbytek energie vyběhat. Mají málo pro školu i pro rodiče. Tloustnou, protože je nikdo nevaruje před disproporcí mezi příjmem a výdejem kalorií. Víte kolik rohlíků je v lahvi Coca Coly? Možná, že by se lidstvo mohlo vrátit ke staré moudrosti. Energie přichází s dechem. Nikoliv s rychlým dýcháním při běhu, naopak regulovaným dechovým cvičením. Cvičíme až se dech, který přináší energii, stane automatickým. Na zastávce tramvaje či řízení auta, nebo v kanceláři. 50% lidí bolí záda. Nevím, jaké procento ze skupiny bolavé páteře je zaviněno špatným dýcháním. Myslím, že velké. Především je to jeden z důležitých zdrojů energie. Měly by se o tom učit děti ve škole. Druhým zdrojem životní energie je jednoduchá i přirozená strava. Potraviny obsahují zdroje energie, které zničíme rafinací, konzervací a dalším procesováním. Není to pouze vize starověké medicíny. V žaludku a tenkém střevě opravdu dochází ke vstřebávání všech osmdesáti nezbytných látek. Pokud ovšem tuto schopnost střeva neponičíme. Mohu potvrdit, díky EAV, že se tak děje velmi často. Také slinivce břišní věnujeme pozornost především díky inzulinu. Samozřejmě, že epidemie cukrovky má stejné souvislosti. Mimo inzuliny však produkuje řadu trávicích enzymů, které rozhodují o využitelnosti potravin. Třetí zdroj energie, o kterém se můžete dočíst, je z oblasti nadledvin. Ani tady se starověcí mudrcové nemýlili. Nadledvinky produkují řadu hormonů, které mají vztah ke stresu. Kortizon je velmi důležitý hormon. Energii kradou i také chronické záněty. Jsou věrným průvodcem většiny lidí. Velká část zánětů je způsobena chronickými infekcemi. Každému je jasné, že mikroby nemají zažívací trakt. Čím více je v organismu mikrobů, tím měně energie zbývá na život. Naše střevo je díky antibiotikům i procesované stravě a porodům císařským řezem v katastrofálním stavu. Propustné střevo je zdrojem masivní invaze mikroorganismů do různých částí organismu. Příčiny únavy jsou komplexní. K jejímu pochopení se musíme orientovat v energetické bilanci organismu, v toxikologii, psychologii, či mikrobiologii. Zdrojem energie je Krebsův cyklus. To je již velmi odborná záležitost. Jde o přeměnu ATP na energii. Perpetuum mobile vzniku energie. V detoxikaci s tímto cyklem pracujeme, protože se může rozbít, jako každá jiná funkce lidského organismu. Důležitou roli v energetické bilanci hraje funkce autonomního nervového systému. Respektive aktivita sympatiku a parasympatiku. Nevyváženost těchto složek autonomního systému může být příčinou pocitu únavy. Převaha aktivity parasympatiku může být velkým problémem. Neurofyziologické studie uvádí zásadní vliv retikulární formace mezimozku. Její přiměřená aktivita přináší přiměřenou energii. Nadměrná činnost znamená hyperaktivitu, snížená aktivita přináší únavu. Detoxikační medicína MUDr. Josefa Jonáše tyto studie potvrzuje. Retikulární formace je zvlášť u osob emocionálně a stresově přetížených toxicky imobilizovaná. Chronický stres, emoce, destruktivní myšlení, metabolity, chemické léky, viry, borrelie a další toxiny jsou hlavní příčinou CFS (chronického únavového syndromu). Detoxikace MUDr. Josefa Jonáše je postup, který vede k vzestupu vitální energie. Na naší vitalitě závisí budoucnost.