Celostní medicína a játra

Celostní medicína je aplikací holistické filozofie. Její hlavní myšlenkou je pohled na cokoliv z hlediska celku, nikoliv na jeho části. V medicíně vlastně tvoří protiklad proti praxi současné medicíny. V historii by takové dělení nebylo možné. Vlastě i dnes je nesmyslné, protože současná medicína se nikdy nezabývá příčinami, ale pouze symptomy nemocí. Jakmile postoupíme k příčinám nemocí, automaticky se stáváme celostními. Kvůli symptomatickému návratu se medicína dostala do současné krize. Neřešitelné krize. Protože finance i kapacita lidského mozku mají své hranice. Ocitli jsme se na hranici možností. Nad vodou může medicínu podržet umělá inteligence. Ani celostní medicína nemá na růžích ustláno. Určit příčinu, shodnout se na příčině se může jevit až nemožné. Holistický pohled může znamenat, že jedna příčina může mít spoustu následků na zdraví. Neb také to, jeden léčebný zásah mění fungování celého organismu. Často bývá za celostní příčinu označována psychika člověka. Lidská psychika je velmi složitý fenomén, tak její pochopení může zabrat několik století. Tento pohled nazývaný psychosomatickou medicínou svého vrcholu dosáhl v psychoanalytických teoriích. Jejich léčebná aplikace je však příliš komplikovaná a náročná. Společnost se nepřetržitě mění a s ní se mění traumata v lidském životě. Skutečná holistická medicína byla aplikována především v Číně a Indii. Soubor dietních opatření se měnil podle osobnosti člověka, stylu života, somatické typologie a symptomů nemoci. Cvičení měla psychologický a energetický význam, bodové masáže a akupunktura měly preventivní i léčebný význam. Léky byly přírodního původu. Rovněž psychohygiena byla velmi významná. Chamtivost a touha po moci byly negativně hodnoceny ve všech společnostech. Vrcholu dosáhla v učení Konfucia, čínská společnost z něj čerpá stále. Naši moderní lékaři o filozofii nemají ani tušení. Jsou vzděláváni ve filozofii jedné pravdy a v medicíně důkazů, která nehledá podstatu nemoci, ale klade si otázky cíleně tak, aby vyráběly důkazy. O kompletnosti a celostnosti medicíny nemají ani tušení. Celostní péče je dnes rovněž atomizovaná podle svého velkého vzoru, moderní medicíny. I já osobně se věnuji jedné části celostní medicíny a to detoxikaci, vědě o toxinech. V osobním životě se ovšem ze všech sil snažím o celostní pohled. Za příklad celostního pohledu jsem si vybral játra. Patří mezi pětici nejdůležitějších orgánů. Spolu se žlučníkem vytváří dvojici, která má velký celostní dopad na detoxikaci organismu, metabolismu i energetickou cirkulaci. Každá doba svým společenských charakterem preferuje některý orgán, v naší době jsou to játra. Jejich psychický toxin je agresivita. Ta je typickým rysem nejen panovníků, ale i stoupající součástí mezilidských vztahů současnosti. Veškerá krev nesoucí vše, co probíhá ve střevě, jde přímo do jater. V době antibiotik a časté střevní dysmikrobie dostávají játra mimořádný „záhul“. Jedna z důležitých funkcí jaterní buňky je výroba a degradace cholesterolu, tedy jeho kontrola a regulace. Všichni víme, že cholesterol má úzký vztah k metle lidstva a to k problémům cévního systému. To je pouhý zlomek k významu jater pro lidský organismus. Každý dnes ví, že játra jsou orgánem jara. Jejich funkci posilujeme zařazováním klíčků semen do stravy. „Drak zvedá hlavu“, což značí, že příroda se probouzí. Paradoxem je, že lidé od nepaměti na jaře slaví řadu svátků, při kterých se pije alkohol a jí těžká jídla. Nic dobrého pro játra, tak se nemůžeme divit jarní únavě. Jezte co nejvíce jarní zeleniny a bylin. V rámci celostní medicíny je veledůležitý vliv jater na vazivo. Vazivo se nachází prakticky ve všech orgánech. V některých tvoří hlavní tkáň pro náš život. Játra a jejich energie drží vazivo v kondici. Bez práce na ozdravení jater neudržíme vazivo v kondici ani se nepodaří ho detoxikovat. Pohybové ústrojí chátrá, cévy se zanáší, kůže stárne. Stejně jako agrese ničí játra, tak játra a žlučník poškozují psychiku. Všechny potíže se lépe snáší, když zmizí vztek, nenávist a sebedestrukce. Bez dobrých jater to nejde. Žlučník má zásadní vliv na periferní nervový systém. Neznám člověka, který by neměl potíže v této oblasti. Jsou to třeba bolesti dásní, astma, problémy se žaludkem, brnění prstů ruky, ischias a mnoho dalšího. Dochází papír, ale celostní problematika jater jen tak nekončí. „Obvesel svá játra“, říkal Egypťan Sinuhet!

 

Myslete na svá játra