Budoucnost je v minulosti

Mé oblíbené pořekadlo zní: ,,Za bezvětří i korouhvička udrží svůj směr.“

V této době fučí vítr pořádně a to nemám na mysli tajfun, který se nedávno prohnal Českem. Korouhvičky se točí jako o život a národ se jako ve všech režimech rozdělil na většinové ,,kývače“ hlavou a menšinové rebely. Vláda klíč ke zdravému národu zjevně nenajde, zbožňovaní profesoři by rádi něco vymysleli, ale neví jak.

Popisováním a studováním zahraničních webů se Češi neuzdraví. Pokládám za jisté, že k rozhodným krokům nám chybí energie. Unavený národ moc slávy nepobere. Potřebuje hledat energii, naše současná krize je krizí energie. Starověké národy to znaly. Národ s větší energií devastoval znavené národy, které nedbaly na kvalitu svých emocí a sílu každého jedince. Jen se kochaly svým blahobytem.

Energii člověku dodávají buď pozitivní emoce, víra nebo také umění s energií pracovat. Pozitivní emoce v záplavě negací těžko hledáme. Zato práce s energií je popsána v řadě prací z Dálného východu. Cvičení bojová či nebojová, živá strava, akupunktura, akupresura. Každý si musí vybrat svoji cestu, důležité je vytrvat.

Součástí mé cesty, mého TAO, je práce s energií čchi. Pět orgánů jin a pět orgánů jang přetváří univerzální čchi do jednotlivých okruhů. Každý vedoucí orgán z okruhu vládne skupině dalších orgánů. Nejvýše na žebříčku stojí jang – hmota. Z hmoty vzniká energie – čchi – jin. Tak se opět transformuje do hmoty jang. Hmota dává vnik energii. Důležité však je, aby energie proudila. K tomu, aby energie vykonala práci, musí být složena z pozitivních a negativních nábojů. Udržet rovnováhu pozitivních a negativních nábojů je velmi obtížné. Vyžaduje to každodenní práci, trvalo mi třicet let než se mi podařilo sestrojit pět formulí, které uvolňují pět cest pro energii proudící ke všem orgánům. Nad nimi stojí mozek a primární lidská emoce – láska. Vše nesmírně křehké, neznám člověka, který by prošel životem bez šrámů na citech. Příkladem je pro mě profesor Zdeněk  Matějíček. Dětský psycholog, který sledoval v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století osudy dětí matek, kterým nebyl povolen potrat. Narozené, původně nežádoucí děti sledoval dvacet let, byly více nemocné, trpěly poruchami chování a emocí, byly méně úspěšné. Tato geniální práce demonstruje křehkost lidské psychiky. Neméně křehký je lidský mozek. ,,Opatruj svůj mozek“ řekl jeden filosof, ,,on za to bude opatrovat tebe“.

Energii pěti okruhů, okruhu jater, plic, sleziny, ledvin a srdce se podařilo vměstnat do pěti preparátů. To umožňují dnešní elektronické přístroje, počítačové technologie.

Vznikla tak energetická pyramida energie, která vzniká z hmoty. Jang rodí jin: z energie vzniká hmota. Jin rodí z jang. Záleží na hmotě – potravě. Jak kvalitní energie vzniká, záleží rovněž na vyváženosti kladových a záporných nábojů, aby energie proudila. Emoce otevírají energetické dráhy. Energii, emoce i hmotu synchronizuje mozek. Energetickou pyramidu považuji za vyvrcholení desítek let trvající práce. Pochopení zdrojů energie a naopak bloků, které brání jejímu pohybu, pochopení rovnováhy energie a hmoty.

To jsou zároveň klíče, které mi umožňují únik z okovů dnešní mizerné doby. Důležité je, že všechny tyto abstraktní úvahy mají konkrétní vyústění, bez informační technologie by takové výsledky nebyly možné. Vše lze totiž ve virtuální realitě nasimulovat.