Alergie po sto desáté

 

Alergie, přecitlivělost na bílkoviny, které do lidského organismu nepatří. Dostane-li se na sliznice dýchacího ústrojí, či zažívacího traktu, nebo na kůži, nějaká alergizující látka, tak imunitní systém reaguje tak, že cizí látku odstraní, aniž bychom to vnímali. Imunitní systém pracuje nepřetržitě dnem a nocí, aniž bychom to zaznamenali. Nemůže ovšem jít o alergika, jehož imunitní systém reaguje přecitlivěle. Vyvolá nadprodukci histaminu, následkem toho vzniká zánět. Velmi jednoduchý mechanismus této zdravotní poruchy. Přesto po dobu mé lékařské praxe – to je padesát let, se léčba alergií nezměnila. Příčina se stále uvádí jako neznámá, podávají se antihistaminika, či kortikoidy jako symptomatická léčba. Doporučuje se alergenům vyhýbat, proto od jara můžeme sledovat Pylové zpravodajství, i když nevím, jak se vyhýbat pylu například z břízy.

Množství alergiků již nejméně sedmdesát let stoupá. Jde vlastně o epidemii - toto slovo máme dnes ve veliké oblibě. V současné době se u nás uvádí okolo 40% alergiků. V krátké době prý očekáváme kolem 60% alergiků. Alergeny nejsou všude po světě stejné. Někde jsou to pyly a roztoči, ve Švýcarsku jablka, v USA buráky (Podzemnice olejná). Příčiny se hledají v různých vlivech jevu, který nazýváme civilizace. O této příčině alergie není pochyb. Podíváme-li se na alergie z jiného úhlu, tak se prakticky objevují výhradně v okruhu plic. Samozřejmě podle tradiční čínské medicíny. Dýchací cesty, tlusté střevo, kůže. Zmatek panuje v pojmech alergie a intolerance. Intolerance se týká výhradně potravin. Intolerance potravin má i jiný mechanismus než alergie. Troufám si napsat, že metoda detoxikace příčiny alergie a tím i odstranění alergie vyřešila. V čem se všichni shodují, tak alergie souvisí s civilizací. Civilizace má několik pozitivních a několik negativních stránek. Jednou z negativních stránek je zvyšující se množství látek lidskému organismu cizích. Zemědělství, potravinářský průmysl, doprava, energetika, umělé hmoty, stres, mezilidské vztahy, emocionální traumata, vyhoření atd, atd.

Jednu příčinu bychom měli. Toxinů je mnoho, způsobů, jak je odstranit, je málo. Informovaní vědí, že se zabývám aplikací informačních technologií do péče o zdraví. Alergie jsou ideálním cílem detoxikace. Druhá otázka, která zbývá, je nalézt anatomickou strukturu, jejíž toxické zatížení způsobuje poruchu chování imunitního systému. Protože druhá součást mé práce je využití přístroje Akuport, sestrojeného podle principů doktora Volla, není těžké pochopit, jak alergie vzniká. Imunitní systém využívá řadu orgánů, látek a buněk, aby mohl plnit svůj úkol. Taková složitá funkce musí mít své centrální řízení, své řídící centrum, svůj mozek. Kde jinde než v mozku. Je řada funkcí imunitního systému. Ničit viry, bakterie, chlamydie, borelie, či nádorové buňky nebo cizí bílkoviny. Každá z těchto funkcí má své řídící centrum. Centra se nachází v předním mozku a není obtížné zacílit informatika do těchto center. V případě alergie jsou tyto poznatky soustředěné do informačního preparátu Elerg. Možná, že alergie nejsou jen takový již všeobecně tolerovaný problém. Vůbec nechci tvrdit, že alergie se mohou změnit na jinou vážnější nemoc. Vztahy mezi centrem pro řízení tohoto druhu imunity a centrem pro řízení proti nádorové imunity jsou intimnější, než by vyhovovalo mému vkusu. Ale to je již z jiné oblasti a dnes jde jen a jen o alergii a jiný pohled na její řešení.

Pokud půjde výzkum tímto směrem, může udělat průlom do celé řady nemocí.

Tam, kde chemie končí, začínají informace.